Priser og Om Mig

Priser

Konsultation for stemmeproblemer

Grundig udredning inkl. kikkert undersøgelse af halsen med

stroboskopi, kymografi og stemmeanalyser, viderehenvisning til

talepædagog, halsmassør eller sanglære ved behov

 2.200 kr.

Konsultation for synkeproblemer inkl. FEES

konsultation, synkeundersøgelse, samarbejde med

privatpraktiserende ergoterapeut, som kan varetage og vejlede videre synketræning

 3.000 kr.

Tværfaglig udredning for specifik tale/spisevanskelighed

(Verbal dyspraksi, Oral dyspraksi, Dysartri)

konsultation, samarbejde med privatpraktiserende talepædagog/ergoterapeut, gennemgang af tidligere talepædagogiske, ergoterapeutiske og hospitalsforløb samt afsluttende rapport

 5.000 kr.

Opfølgende konsultation                                                                                                      

 2.000 kr.

Online sparring 1 time

 1.000 kr.

Om mig 

Gohar

Nikoghosyan-Bossen

Øre-Næse-Halslæge, Foredragsholder

Stemmens Dag 2014, Rundetårn

Kort CV

Uddannelse

▫ 2014: Speciallægeanerkendelse i oto-rhino-laryngologi (øre-næse-halssygdomme)

▫ 2005: Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet

 

Erfaring

▫ Fra 2018: Afdelingslæge, ØNH-afdeling, Rigshospitalet, med ugentlig neurolaryngologisk-foniatrisk matrikelfunktion på Bispebjerg Hospital

▫ 2014-2018: Afdelingslæge, Neurologisk Foniatrisk Klinik, Bispebjerg Hospital fremtil funktionen blev lagt sammen med Rigshospitalets ØNH-afdeling

▫ 2016-2017: Faglig ekspert i Socialstyrelsens arbejdsgruppe om 'Forløbsbeskrivelse for børn med Verbal Dyspraksi'

▫ 2008 -2014: Introduktionsstilling og Hoveduddannelse i Oto-rhino-laryngologi fordelt på  ØNH-afdelinger på Slagelse Sygehus, Køge Sygehus og Rigshospitalet

▫ 2006-2008: Reservelæge vikariater på Organkirurgisk, Audiologisk og ØNH afdelinger

▫ 2005-2006:  1½ års Turnus i Fyns Amt, Svendborg Sygehus

 

Særlige kompetencer og interesseområder

▫ Foniatri

▫ Laryngologi

▫ Dysfagi

▫ Botulinumtoksin behandlinger af laryngeal og pharyngeal dystoni

▫ Verbal og Oral Dyspraksi

 

Medvirken i TV programmer

1. Færøsk TV program udsendt 20.10.2016 med titlen ’En dårlig ledsager’, som følger en færøsk patient med Parkinsons sygdom. Patientens hospitalsbesøg i Danmark indgår i programmet, blandt andet med besøg på Foniatrisk klinik, Bispebjerg Hospital.

 

2. Sundhedsmagasinet på DR1,  ’Stemmen’ udsendt 05.12.2017. Botulinumtoksin behandlinger af den sjældne dystone stemmelidelse Spastisk Dysfoni udført på Bispebjerg Hospital indgår i programmet.

 

Videnskab

Publiceret 10 artikler i skandinaviske og internationale tidsskrifter indenfor:

Mellemørekirurgi, 2008

Brankialfure-anomalier, 2008

Audiologi, 2008

▫ Patientsikkerheden i oto-rhino-laryngologi, 2012

      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22549486

      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22549483

▫ Dyspraksi, 2018

      http://ugeskriftet.dk/videnskab/diagnostik-af-udviklingsmaessig-dyspraksi (Denne statusartikel har fået Redaktørens anbefaling til Ugeskriftets læsere)  

      http://ugeskriftet.dk/videnskab/verbal-og-oral-dyspraksi-hos-boern-og-unge

      http://ugeskriftet.dk/videnskab/oral-og-verbal-dyspraksi-hos-en-i-oevrigt-rask-pige

Laryngeal Dystoni, 2023 (Denne statusartikel har også fået Redaktørens anbefaling til Ugeskriftets læsere)

▫ Palatal tremor, 2023 

 

Undervisning

Udover løbende at have undervist til lægernes morgenkonferencer på forskellige afdelinger har jeg også afholdt ca. 20 foredrag i forskellige faglige foreninger.

 

Udvalgte foredrag

▫ 2018: Dansk Laryngologisk Selskab, Årsmøde '18,  ’Dyspraksia verbalis'

▫ 2018: Dyspraksiforeningen, Albertslund, 'Verbal Dyspraksi - Før og efter forløbsbeskrivelsens udgivelse'

▫ 2018: Association Castillo Morales, årsmøde '18, ’Dyspraksia verbalis’

▫ 2017: DSOHH efteruddannelseskursus, Kolding, ’Dyspraksia verbalis’

▫ 2017: A-kursus til Neurologi, delkursus Bevægeforstyrrelser, Bispebjerg, 'Dysartri'

▫ 2015: Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- & Halskirurgi, Årsmøde, Nyborg Strand, ”Spastisk dysfoni og Botulinumtoksin behandlinger”

▫ 2015: TOXINS Nordic Congress '15. Stockholm, ‘Rare indications of Botulinum toxin use: Spasmodic dysphonia, oromandibular dystonia’

▫ 2015: Center For Specialundervisning (CSV), pædagogisk dag, ’Spastisk dysfoni’

▫ 2011: Dansk selskab for Logopædi og Foniatri,Valby, ’Er sulcus glottidis arvelig?’

▫ 2010: Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- & Halskirurgi, Årsmøde, Nyborg Strand. ’Patientklagesager i specialet øre-næse-hals sygdomme fra 1998 til 2008     

  behandlet i Patientklagenævnet’

 

▫ 2014 og 2016 ’Stemmens Dag’, Rundetårn, København. Laryngologistanden sammen med kollega Frans Rømeling. Stroboskopi og kort undervisning om stemmen og struben til raske frivillige, der besøgte arrangementet

 

▫ April 2011: Poster præsentation i Amsterdam, Holland.

’Danish patient complaints in otorhinolaryngology 1998-2008’. Forskningsresultater fra retrospektiv studie over øre-næse-hals speciale relaterede sager i  patientklage-

nævnet blev præsenteret til International Forum on Quality and Safety in Healthcare

 

▫ 2006-2010: Underviste fysioterapeut-, ergoterapeut- samt sygeplejerskestuderende i Neurologi, Reumatologi, Anatomi og Sygdomslære på Center for Videregående Sundhedsuddannelser (CVU- University College Lillebælt). I alt 255 timer.

 

Faglige medlemsskaber

▫ Fra 2016: Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Logopædi og Foniatri (DSLF)

▫ Medlem af Dansk Selskab for Otolaryngologi -Hoved & Halskirurgi (DSOHH)

▫ Medlem af Dansk Laryngologisk Selskab (DLS)

▫ Medlem af Dansk Selskab for Dysfagi

▫ Medlem af Lægeforeningen

Copyright©2018 www.speakersclinic.dk

CVR-nr.:  35904662